Susipažinau ir sutinku su UAB “Jonela” privatumo politika ir duomenų apsaugos nuostatomis

PRIVATUMO POLITIKA

 1. UAB „Optisima“ (toliau tekste – „Mes“) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą, todėl  šioje Privatumo politikoje pateikiame mūsų interneto svetainėje www.optisima.lt taikomus informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenimis, rinkimo ir naudojimo principus, Jūsų teises, taip pat ir kitą informaciją apie mūsų įmonės nuostatas ir principus užtikrinant Jūsų asmens duomenų apsaugą. Ši politika (kartu su mūsų internetinės svetainės naudojimosi sąlygomis ir bet kuriais kitais jose nurodytais dokumentais) sudaro pagrindą, kuriuo remiantis mes tvarkysime iš Jūsų gaunamus arba Jūsų pateiktus duomenis Jums naudojantis internetine svetaine www.optisima.lt Prašome atidžiai perskaityti tolesnį tekstą, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su Jūsų asmens duomenimis ir su jų tvarkymo principais. Jeigu nesutinkate su mūsų įmonės privatumo politika, prašome nesilankyti mūsų internetinėje svetainėje ir nesinaudoti jos turiniu. Privatumo politika parengta ir joje vartojamos sąvokos apibrėžtos vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai).
 2. Duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimo tikslu asmens duomenų valdytojas yra UAB „Optisima“, Viršuliškių g. 40, LT-05112 Vilnius, įmonės kodas 159424751. Kiti duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMĖS:

 • Asmens duomenis tvarkome teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 • Asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Tvarkome tik adekvačius asmens duomenis, tinkamus ir tik tokius, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Mūsų tvarkomi asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami;
 • Asmens duomenis laikome ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
 • Vykdydami savo įsipareigojimus esame atsakingi ir atskaitingi prieš priežiūros institucijas (atskaitomybės principas, priežiūros institucijos informavimas apie nustatytą pažeidimą).

INFORMACIJA, KURIĄ GALIME PRAŠYTI JUS PATEIKTI

 1. Mes galime tvarkyti šiuos duomenis apie Jus:

 3.1. pagrindinė informacija (vardas, pavardė, gimimo data, amžius, prekių pristatymo adresas, kontaktinis telefono Nr., el. pašto adresas), pateikiama užpildant formas, užsakant prekes ar paslaugas, registruojantis www.optisima.lt svetainėje, kuri yra reikalinga mūsų teisių ir pareigų vykdymui pagal su Jumis elektroninių ryšių priemonėmis sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį.

 3.2. duomenys (pirktos prekės, ankstesnių užsakymų duomenys, mokėjimų duomenys, kontaktiniai duomenys bei kiti susiję įrašai, vartotojo vardas, slaptažodis), kurie yra tvarkomi išimtinai tik registruotų internetinės svetainės www.optisima.lt vartotojų atžvilgiu, siekiant patogesnio naudojimosi internetine svetaine.

 3.3. duomenys apie svetainės naudojimą, internetinės svetainės naudotojo sutikimu surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir panašiai.

 3.4. mes arba mūsų kurjerių atstovas gali paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas) tam, kad identifikuotų pirkėjo arba pirkėjo įgalioto priimti prekes asmens tapatybę, prieš įteikiant prekes.

 3.5. kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 1. Jūsų asmens duomenys nėra tvarkomi, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų. Jeigu esate asmuo, jaunesnis nei 16 metų amžiaus, prieš pateikdami bet kokią asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą.

IP ADRESAI IR SLAPUKAI

 1. Mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija prieinama, IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą dėl sistemos administravimo ir siekiant pateikti apibendrintą informaciją mūsų reklamuotojams ir verslo partneriams. Tai statistiniai duomenys apie mūsų naudotojų naršymo veiksmus ir būdus, ne asmens tapatybės nustatymas.
 2. Jums patvirtinus, jog sutinkate su slapukų naudojimu, mes galime gauti informaciją apie bendrąjį interneto naudojimą, panaudodami slapukų bylą, kuri yra saugoma Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukuose yra informacija, kuri perkeliama į kompiuterio kietąjį diską. Jie padeda mums tobulinti savo svetainę ir teikti geresnes ir individualiems poreikiams labiau pritaikytas paslaugas. Jie leidžia mums:

 6.1. Įvertinti mūsų auditorijos dydį ir naudojimosi tinklaviete būdą.

 6.2. Kaupti informaciją apie Jūsų pasirinkimus, tai taip pat leidžia mums pritaikyti svetainę klientų reikmėms taip, kad ji atitiktų Jūsų asmeninius interesus.

 6.3. Paspartinti Jūsų ieškojimo procesus.

 6.4. Atpažinti Jus, kai grįžtate į mūsų svetainę.

 1. Jūs galite išjungti arba atsisakyti priimti slapukus, suaktyvindami naršyklės nustatymus, kurie neleidžia įvesti slapukų. Tačiau, jei Jūs pasirinksite šiuos nustatymus, galite netekti prieigos prie tam tikrų mūsų svetainės dalių. Jeigu Jūs nesate nustatę savo naršyklės taip, kad ji neleistų įvesti slapukų, mūsų sistema siųs slapukus, kai prisijungsite prie svetainės. Savo duotą sutikimą Jūs bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
 2. Informuojame, kad mūsų reklamuotojai, taip pat verslo partneriai taip pat gali naudoti slapukus, kurių mes nekontroliuojame.
 3. Duomenys apie naudojamus slapukus:

 

Slapuko pavadinimas

„Adobe Analytics“

Aprašymas

„Adobe Analytics“ naudoja slapukus siekiant anonimiškai apibrėžti lankytojus, padėti analizuoti spustelėjimų duomenis ir stebėti retrospektyvinę veiklą interneto svetainėje, pvz., reakciją į tam tikras kampanijas.

 

Slapuko pavadinimas

DSID

Aprašymas

„Google DoubleClick ad“ stebėjimo slapukas. Slapukas renka informaciją apie vartotojus ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Galiojimo laikas iki

2 mėn.

Slapuko pavadinimas

www.facebook.com

Aprašymas

Slapukai skirti užtikrinti sklandų integruotų facebook paslaugų veikimą. Daugiau informacijos pateikiama: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Galiojimo laikas iki

3 mėn.

Slapuko pavadinimas

_qst_s / _qsst_s

Aprašymas

Techniniai slapukai, naudojami asmens neidentifikuojantiems duomenims kaupti, pvz., apie lankytojo elgseną arba reagavimą į rinkodaros komunikacijas.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma

Slapuko pavadinimas

JSESSIONID

Aprašymas

Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma

Slapuko pavadinimas

s_vi

Aprašymas

Šis slapukas yra ilgalaikis ir jis išsaugo unikalų lankytojo ID.

Galiojimo laikas iki

Ilgalaikis

Slapuko pavadinimas

s_getNewRepeat

Aprašymas

Šis slapukas yra naudojamas išsiaiškinti, kiek lankytojų sugrįžta į svetainę.

Galiojimo laikas iki

30 dienų

Slapuko pavadinimas

s_sq

Aprašymas

Šį slapuką nustato ir nuskaito „JavaScript“ kodas, kai yra įjungta funkcija „ClickMap“; jame yra informacija apie ankstesnę nuorodą, kurią spustelėjo naudotojas.

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma

Slapuko pavadinimas

s_cc

Aprašymas

Šį slapuką nustato ir nuskaito „JavaScript“ kodas, kad būtų galima nustatyti, ar slapukai yra įjungti (paprastai nustatytas į „Teisingas“).

Galiojimo laikas iki

Nustoja galioti, kai naršyklė uždaroma

KUR IR KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

 1. Visa informacija, kurią pateikiate mums, saugoma saugiuose mūsų serveriuose. Visi mokėjimo sandoriai bus šifruojami. Jeigu mes esame davę Jums (arba Jūs pasirinkote) slaptažodį, kuris leidžia turėti prieigą prie tam tikrų mūsų svetainės dalių, Jūs esate atsakingi už tai, kad su slaptažodžiu elgtumėtės kaip su konfidencialia informacija. Mes prašome Jus niekam neatskleisti savo slaptažodžio. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes darome viską, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis, negalime garantuoti, kad Jūsų duomenys bus saugiai perduoti į mūsų svetainę; Informacijos perdavimo metu Jūs privalote būti atidūs, pasirinkti tinkamas technines saugos priemones, saugoti savo paskyros duomenis, neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir pan. Informacijai pasiekus duomenų valdytoją, užtikriname tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, nustatymą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos reikalavimus bei galiojančius Duomenų apsaugos teisės aktus.
 2. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir siekiame užtikrinti, kad informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga, todėl mes Jūsų asmeninius duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Suėjus nustatytam terminui asmens duomenys yra sunaikinami automatiškai arba atsakingų asmenų.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKA

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

 12.1. Elektroninės prekybos tikslu: tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalimi Jūs tampate, pateikę užsakymą el. parduotuvėje www.optisima.lt, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant tokią sutartį. Asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti galimybes savo klientams susipažinti ir pasinaudoti elektroninių ryšių priemonėmis siūlomomis paslaugomis ir (ar) prekėmis bei siekiant užtikrinti, kad turinys iš mūsų svetainės būtų efektyviausiu būdu pateiktas Jums ir pasiektų Jūsų kompiuterį. Taip pat asmens duomenis privalome tvarkyti ir tam tikrą laiką saugoti sutarties įvykdymo įrodymų rinkimo, sutartinių garantinių įsipareigojimų vykdymo, klientų informavimo apie pasikeitimus, susijusius su mūsų paslaugomis ir (ar) prekėmis, priminimo dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo (pvz. informavimo sumokėti skolą) tikslais.

 12.2. Mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais, išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra viršesni: Jeigu tai yra reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami apginti savo arba trečiųjų asmenų teisėtus interesus, pvz. siekdami išieškoti skolas, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, įvertinti vartotojų patirtį, siekiant kurti naujus produktus ir paslaugas, užtikrinti IT sistemų saugumo lygį ir pan.

 12.3. Teisinės prievolės įvykdymo tikslais: Taip pat Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijų atlikimo būtinybė mūsų atžvilgiu gali būti numatyta teisės aktuose arba privalomais institucijų nurodymais, pvz. reikalavimai, susiję su mokestinėmis prievolėmis, deklaravimu, informacijos pateikimu viešosioms įstaigoms ir institucijoms, teismams ir kt.

 12.4. Mūsų prekių ir paslaugų rinkodaros tikslu: Norėdami suteikti Jums informaciją, produktus arba paslaugas, kurių pageidaujate iš mūsų arba kurios, mūsų manymu, galėtų Jus dominti, jeigu sutikote su Jūsų kontaktinių duomenų naudojimu šiuo tikslu. Jei jau esate klientas (-ė), mes su Jumis susisieksime tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu arba SMS), informuodami apie prekes ir paslaugas, panašias į tas, kurios buvo Jums anksčiau parduotos. Prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo numatytu tikslu galite išreikšti šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 12.5. Kiti tikslai, aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžiami Jūsų prašomose patvirtinti sutikimo formose (reklaminės akcijos, žaidimai, loterijos, konkursai, kitų pardavėjų prekių rinkodara): Mes taip pat galime naudoti Jūsų duomenis arba leisti naudoti Jūsų duomenis kitiems duomenų gavėjams išankstiniu Jūsų sutikimu, siekdami suteikti Jums informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios gali būti Jums įdomios, ir mes arba kiti duomenų gavėjai dėl to gali susisiekti su Jumis paštu arba telefonu. tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate su Jūsų duomenų pateikimu kitiems duomenų gavėjams, mes (arba jie) su Jumis susisieks elektroniniu būdu tik gavę Jūsų sutikimą.

 1. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums siunčiami tik gavus Jūsų išankstinį sutikimą. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Mes nepateikiame informacijos apie identifikuojamus asmenis mūsų reklamuotojams, bet mes galime pateikti jiems apibendrintą informaciją apie savo vartotojus (pavyzdžiui, mes galime juos informuoti, kad 500 vyrų, jaunesnių nei 30 metų, kurią nors dieną spustelėjo jų reklamą). Mes taip pat galime naudoti tokią apibendrintą informaciją, kuri padėtų reklamuotojams pasiekti jų tikslinę auditoriją (pavyzdžiui, moterys). Tenkindami savo reklamuotojų pageidavimus pateikti jų reklamą tikslinei auditorijai, mes galime pasinaudoti iš Jūsų gautais statistiniais vartojimo duomenimis.

JŪSŲ INFORMACIJOS TEIKIMAS

 1. Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams):

 15.1. Tuo atveju, jeigu mes parduodame arba perkame bet kurią verslo įmonę arba turtą, galime atskleisti Jūsų asmeninius duomenis būsimam tokios verslo įmonės pardavėjui arba pirkėjui.

 15.2. Jeigu UAB „Optisima“ arba iš esmės visas bendrovės turtas yra įsigytas trečiosios šalies, šiuo atveju bendrovės klientų asmeniniai duomenys bus perduoti kaip viena iš nuosavybės sudedamųjų dalių.

 15.3. Jeigu mes esame įsipareigoję atskleisti arba pasidalinti Jūsų asmeniniais duomenimis, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus arba taikytume savo naudojimo sąlygas, arba tiekimo ir kitų susitarimų reikalavimus ir sąlygas, arba apsaugotume UAB „Optisima“, mūsų klientų arba kitų teises, nuosavybę arba saugumą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo apgaulių ir sumažinti klientų nemokumo riziką.

 15.4. Mes turime teisę Privatumo politikoje numatytiems duomenų tvarkymo veiksmams (arba jų daliai) atlikti pasitelkti duomenų tvarkytojus, kuriems nurodyta informacija (arba jos dalis) perduodama arba kitu būdu tampa prieinama jų įsipareigojimams vykdyti. Mūsų pasitelkiami tik tie duomenų tvarkytojai, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų šios Privatumo politikos reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

 15.5. Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

JŪSŲ TEISĖS 

 1. Jūs turite teisę:

 16.1. Prašyti suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmeninius duomenis, t. y turite teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi (teisė žinoti), o jei tvarkomi, turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti).

 16.2. Prašyti ištaisyti arba reikalauti papildyti Jūsų asmeninius duomenis tuo atveju, kai susipažinus su asmeniniais duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė ištaisyti).

 16.3. Prašyti sunaikinti asmeninius duomenis, jeigu yra bent viena iš Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų priežasčių, ar sustabdyti tokių asmeninių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

 16.4. Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 16.5. Reikalauti gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytomis sąlygomis (teisė į duomenų perkeliamumą);

 16.6. Pateikti skundą priežiūros institucijai dėl mūsų veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

 16.7. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba atšaukti duotą ankstesnį sutikimą (teisė nesutikti). Taip pat galite pasinaudoti šia teise, bet kuriuo metu susisiekę adresu: optika@optisima.lt

 1. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, mes įsipareigojame Jus informuoti nedelsdami apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, išskyrus Duomenų apsaugos teisės aktuose numatytus atvejus.

PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS

 1. Įstatymas Jums suteikia teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutiniuosius 1 metus.
 2. Jums kreipusis dėl informacijos pateikimo, duomenų valdytojas turi teisę paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Duomenų valdytojas, gavęs Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos turi pateikti atsakymą.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 1. Bet kokie pakeitimai, kuriuos galime padaryti, keisdami privatumo politiką ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje ir, prireikus, bus siunčiamas pranešimas el. paštu. 

KAIP SUSISIEKTI

 1. Su šia privatumo politika susijusius klausimus, komentarus ir prašymus siųskite adresu: UAB „Optisima“, Viršuliškių g. 40, LT-05112 Vilnius, arba susisiekite el. paštu optika@optisima.lt, arba tel.: +370 616 26728.